Urodzony  8  września  1907  roku  był  jednym  z najwybitniejszych inwestorów giełdowych. Studiował na Uniwersytecie Stanford, a zawodowo zajmował się doradztwem inwestycyjnym.

      W 1958 roku wydał książkę pod tytułem „Zwykłe akcje, niezwykłe zyski”. Po przeczytaniu tej doskonałej lektury, Warren Buffett odszukał autora, żeby móc przedyskutować z nim wiele omówionych kwestii oraz bliżej poznać poglądy i sposoby inwestowania Fishera.

      Odmienne od Grahama – jakościowe podejście do inwestycji Philipa Fishera wynikało zapewne stąd, że podczas studiów – zgodnie z programem – musiał brać udział w wizytacjach przedsiębiorstw, podczas których przysłuchiwał się dyskusjom profesorów z menadżerami. Fisher powiedział kiedyś, że dzięki tym naukom nabrał przekonania o słuszności inwestowania w firmy o „więcej niż przeciętnych możliwościach” i „wiążących się z najzdolniejszymi menadżerami”.

      Jakie firmy wybierał Fisher? Podczas podejmowania swoich decyzji inwestycyjnych, Philip Fisher największy nacisk kładł na analizę zdolności przedsiębiorstwa do zwiększania sprzedaży i zysków. Co więcej, nie interesował go coroczny wzrost. Starał się analizować spółki na przestrzeni dziesięcioleci i wybierał te, które wzrastały szybciej niż średnie wartości dla firm z danej branży. Według Fishera na sukces firmy wpływ ma jej działalność badawczo-rozwojowa oraz pion sprzedaży. Dzięki działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa mogą ciągle wprowadzać nowe rozwiązania, zwiększać jakość swoich obecnych produktów i polepszać proponowane usługi. Zadaniem pionu sprzedaży jest natomiast odpowiednie dopasowanie produktów i usług do wymagać oraz preferencji klienta oraz ich mistrzowski marketing. Można zatem powiedzieć, że jest to „most” pomiędzy producentem (produktem), a klientem (rynkiem). Jednak samo zwiększanie sprzedaży nie wystarczy. Ważne jest aby spółka notowana na giełdzie papierów wartościowych zapewniała swym akcjonariuszom oczekiwany, najlepiej jak największy zysk. Z tego powodu Fisher zawsze analizował marże zysku, systemy analizy kosztów, czy kontroli księgowej. Z doświadczeń zebranych podczas wizytacji Fisher wywnioskował, że sukces wyróżniających się przedsiębiorstw nie jest oparty jedynie na produkcie. Na całą działalność oraz wyniki przedsiębiorstwa największy wpływ ma jakość , umiejętności i kompetencje jego kierownictwa. To dzięki właściwemu wykorzystaniu potencjału firmy tworzone są marki istniejące przez dziesięciolecia, a więc i atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów.