Oddając krew można uratować komuś życie. Idea honorowego krwiodawstwa promowana jest przez wiele organizacji pozarządowych. Osoba, która zdecyduje się uczynić ten szlachetny gest może liczyć na różne przywileje. Pierwszym z nich jest możliwość obniżenia płaconego podatku dochodowego. Polega to na obniżeniu podstawy opodatkowania o wartość oddanej krwi. Minister Zdrowia wycenia jeden litr krwi lub osocza jako ekwiwalent pieniężny 130 złotych. Działa to w ten sposób, że kwotę 130 złotych mnoży się przez ilość litrów honorowo oddanej krwi. Uzyskaną kwotę należy rozliczyć na druku PIT/O, a później uwzględnić ulgę na PIT-36 lub PIT-37.
Mężczyzna w ciągu roku może oddać maksymalnie 2,7 litra, a kobieta 1,8 litra krwi pełnej.

Osocza można oddać więcej, bo aż 25 litrów. Maksymalnie mężczyzna może zatem odliczyć 3601 zł a kobieta 3484 zł. Maksymalne wykorzystanie tej możliwości pozwala zaoszczędzić rocznie 684 zł w przypadku mężczyzn i 661 zł w przypadku kobiet. Należy też pamiętać, że oddanie krwi stanowi darowiznę. Zatem zgodnie z prawem nie można pomniejszyć podstawy opodatkowania o więcej niż 6% swoich zarobków. Wynika z tego, że mężczyzna chcący skorzystać z najwyższego możliwego odliczenia musiałby zarabiać rocznie trochę ponad 60 tysięcy złotych, a kobieta 58 tysięcy złotych.

Osoba, która uzyska tytuł zasłużonego honorowego dawcy krwi może liczyć na szereg przywilejów. Wśród nich można wymienić zniżki na leki znajdujące się na specjalnej liście. Całą listę refundowanych leków można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. Innym przywilejem honorowego krwiodawcy jest możliwość skorzystania z wizyty u lekarza poza kolejnością. Zasłużeni dawcy krwi mogą liczyć również na zniżki przy przejazdach komunikacją miejską. Dokładne warunki dostępne są w regulaminach komunikacji miejskiej poszczególnych miast – wynika to z różnych przepisów przewozów obowiązujących w różnych miastach. Przykładowo w Krakowie po oddaniu 18 (mężczyźni) i 15 (kobiety) litrów krwi można otrzymać tzw. bilet wolnej jazdy i bezpłatnie korzystać z miejskich środków transportu.

Aby jednak móc skorzystać z tych przywilejów należy najpierw uzyskać wspomniany wcześniej tytuł Wymaga to oddania określonej ilości krwi w dowolnym przedziale czasowym. Mężczyzna musi oddać 6 litrów, a kobieta 5 lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników. Oddając krew można uratować komuś życie oraz zaoszczędzić pieniądze.

Zobacz więcej na : http://krwiodawcy.org/

Autor: Mateusz Sawicki