Kryteria wyboru akcji i zakazy dla każdego inwestora

Pozwoliliśmy sobie na pewne modyfikacje dotyczące kolejności i sformułowania, ale sens został zachowany :
Punkt. 1 Czy firma posiada produkty lub usługi o wystarczającym potencjale rynkowym, aby umożliwić znaczny wzrost sprzedaży w ciągu najbliższych kilku lat?
Punkt 2. Czy kadry zarządzające wykazują wystarczająco dużo determinacji do dalszego rozwoju produktów, usług lub procesów w celu ciągłego zwiększania potencjału sprzedaży?
Punkt 3. Czy firma charakteryzuje się dobrą organizacją sprzedaży?
Punkt. 4. Czy firma posiada atrakcyjną marżę zysku?
Punkt. 5. Co robią władze spółki aby utrzymać lub zwiększyć marżę zysku?
Punkt. 6. Czy w firmie panują dobre stosunki pracy?
Punkt. 7. Czy na szczeblu zarządczym stawiane są cele długoterminowe dotyczące rozwoju?
Punkt. 8. Czy w najbliższej przyszłości firma zamierza dokonać emisji nowych akcji?
Punkt 9. Czy kadry zarządzające w kontaktach z akcjonariuszami charakteryzują się szczerością?
Punkt 10. Czy kadry zarządzające cechują się niepodważalną uczciwością?
Punkt 11. Jak skuteczne są działania firmy w zakresie badań i rozwoju w stosunku do jej wielkości?
Punkt. 12. Czy w firmie panują dobre relacje wśród kadry zarządzającej i rady nadzorczej?
Punkt. 13. Czy firma dba o swoje kadry zarządzające?
Punkt 14. Jak skuteczna jest analiza finansowa firmy i kontrola ksiąg rachunkowych?
Punkt. 15. Czy istnieją inne aspekty działalności, które wyróżniają firmę na tle konkurencji?
 10 zakazów Fishera dla inwestorów :  
Zakaz 1. Nie kupuj akcji nowych firm
Zakaz 2. Nie rezygnuj z akcji dobrych spółek tylko dlatego, że są poza obrotem giełdowym
Zakaz 3. Nie kupuj akcji tylko z powodu atrakcyjnie wyglądającego raportu rocznego
Zakaz 4. Nie zakładaj, że wysoka cena akcji w stosunku do zysków wskazuje na to, iż dalszy ich wzrost został już w znacznej mierze uwzględniony w cenie
Zakaz 5. Nie spieraj się o małe kwoty
Zakaz 6. Nie gloryfikuj dywersyfikacji
Zakaz 7 Nie bój się wojny
Zakaz 8. Nie pozwól aby na Twoje decyzje wpływały rzeczy nieistotne
Zakaz 9. Pamiętaj, aby kupując akcje, uwzględnić czas i cenę
Zakaz 10. Nie sugeruj się tłumem

Więcej wiedzy ekonomicznej w wykładach audio i audiobookach : 

https://www.gandalf.com.pl/os/tomys-lukasz/