Jest to wartość majątku, który posiadamy, ale pomniejszona o kwotę wszystkich naszych długów i zobowiązań wobec osób trzecich. 

Z tego też powodu mówimy tutaj o wartości netto. Oblicza się ją przede wszystkim po to, aby poznać prawdę o swoich finansach. Ale także po to, by dowiedzieć się ile czasu potrzebujemy na spłatę zadłużenia oraz realizację swoich marzeń. Pierwszym krokiem do poznania „Twojej wartości netto” jest obliczenie wartości aktywów, które posiadamy. Są to po prostu wszystkie składniki majątku. W tej części dodajemy wszystko to, czego jesteśmy właścicielami. Może to być mieszkanie, dom, meble, sprzęt RTV i AGD, samochód, rower, metale szlachetne, biżuteria, akcje, ubezpieczenia, jednostki funduszy inwestycyjnych, obligacje, lokaty, rachunki bankowe, gotówka, waluty obce i inne. Każdej z tych rzeczy przypisujemy kwotę, za którą dziś można byłoby je spieniężyć. Oczywiście jeśli któraś z tych rzeczy, np. rower, jest już wyjątkowo zużyta i prawdopodobnie nie znalazłby się kupiec na jej nabycie, to wówczas nie dodajemy jej do wartości aktywów.

Kolejnym krokiem do poznania „Twojej wartości netto” jest zebranie informacji na temat posiadanych zobowiązań. Analogicznie jak w przypadku aktywów, należy dodać wszystkie długi. Również te zaciągnięte u rodziny i przyjaciół. Jest to bardzo ważny krok, ponieważ te pieniądze nie są nasze, a więc wcześniej czy później będziemy musieli je oddać. Przykładami zobowiązań, które należy zsumować w tym punkcie są: kredyt hipoteczny, kredyt konsumencki, karta kredytowa, limit na rachunku bankowym, pożyczka na wakacje, a także wszelkiego rodzaju pożyczki od cioci lub dziadka. Po obliczeniu wartości aktywów i zobowiązań podstawiamy wyniki do prostego wzoru:

AKTYWA –  ZOBOWIĄZANIA =  TWOJA WARTOŚĆ NETTO

Czasem wykonanie takiej prostej kalkulacji może zadziałać orzeźwiająco. Nierzadko zdarza się bowiem, że osoba mieszkająca w ogromnym domu i korzystająca z drogich sprzętów jest biedniejsza niż ktoś kto prowadzi skromne życie, ale jednocześnie się nie zadłuża. Wszystko za sprawą dużych zobowiązań osoby żyjącej „na pokaz”.