Czas na dwie kolejne techniki skutecznego negocjowania ceny nieruchomości.

Drzwi w twarz

Technika ta polega na przedstawieniu wyjątkowo niekorzystnej oferty drugiej stronie. Rozmówca będzie co najmniej zaskoczony, a najprawdopodobniej poirytowany. Wówczas powinniśmy zaoferować dużo łagodniejszą wersję naszych żądań. Rozmówca powinien zgodzić się na nią, mając w pamięci pierwsze niekorzystne dla niego propozycje. Przykładem wykorzystania tej techniki jest celowe zaniżenie ceny mieszkania w celu późniejszego uzyskania ceny, którą jesteśmy skłonni zapłacić. Metoda ta może również polegać na żądaniu pakietu korzyści, z których tylko jedna lub dwie będą miały dla nas wartość. Sprzedawca na pewno się ucieszy, kiedy zrezygnujemy z pozostałych i wręczy nam dokładnie to, o co od początku nam chodziło.

Zapraszamy także do wykładu audio “Inwestowanie w nieruchomości. Poradnik w 100% praktyczny” oraz do e-booka. Tutaj możesz pobrać bezpłatną próbkę.

“Fakt dokonany”

Warto zaznaczyć, że nazwa tej techniki jest tak zwanym pleonazmem i musi być brana w cudzysłów.  “Fakt dokonany” tak samo jak “efekt końcowy” czy “cofać się do tyłu” jest jednym z najczęściej popełnianych błędów stylistycznych. Przejdźmy jednak do samej techniki. Jak sama nazwa wskazuje, technika ta zakłada stawianie kontrahenta przed faktem. Osoba stosująca tę metodę ma nadzieję, że twardo postawione warunki, które pozornie są nienegocjowalne, zostaną zaakceptowane przez jej rozmówcę. Jest to działanie oparte na zasadzie “rób, a potem się usprawiedliwiaj”, które ignoruje partnera. Technika ta zakłada bardzo duże ryzyko. Często doprowadza także do zerwania negocjacji, a nawet różnego rodzaju sankcji. Przykładem takiego działania jest wystawienie przez klienta czeku za towar na cenę niższą niż ta, która została uzgodniona ze sprzedawcą. Są to również wszelkiego rodzaju umowy, w których istotne postanowienia zapisane zostały małym druczkiem, uniemożliwiającym łatwe zapoznanie się z nimi. Warto podkreślić, że jest to również nieetyczna technika i w większości przypadków prowadzi do spięć pomiędzy partnerami.

Autor: Kinga Kosecka

Zapraszamy także do wykładu audio “Inwestowanie w nieruchomości. Poradnik w 100% praktyczny” oraz do e-booka. Tutaj możesz pobrać bezpłatną próbkę.

Źródło zdjęcia: https://pixabay.com/pl/umowy-burza-m%C3%B3zg%C3%B3w-biznesu-3546008/