W wieku 11 lat Warren zaoszczędził już 120 dolarów. Była to całkiem pokaźna suma jak na chłopca w takim wieku. Za te środki postanowił kupić pierwsze akcje.

Warren wciągnął do tego przedsięwzięcia również siostrę, Doris. Razem z nią kupił udziały w spółce Cities Service Preffered. Warren nie wiedział o tej spółce zbyt wiele. Dokonał zakupu, ponieważ jego ojciec bardzo lubił akcje tej firmy. W momencie nabycia papierów wartościowych kosztowały one 38,25 $, po czym staniały do 27 $. Doris wywierała na bracie presję. Rozpaczała, przypominając codziennie o stratach wynikających ze zniżkującego kursu. Po wielu latach Warren przyznał, że źle się czuł ze świadomością tego, że to on ją w to wciągnął. Przez tę odpowiedzialność miał wyrzuty sumienia.

Po pewnym czasie akcje osiągnęły cenę 40 $. Warren sfinalizował transakcję, inkasując zysk w wysokości ok. 5$. Po tym, jak rodzeństwo wyszło z inwestycji, okazało się, że kurs akcji podążał dalej na północ, aż do ponad 200 $ za akcję.

Zapraszamy także do wysłuchania audiobooka “Warren Buffett i Philip Fisher. Selekcjonuj jak mistrzowie. Ocena firmy 15 kroków”.

Z pierwszej przygody z giełdą Warren wyciągnął 3 wnioski. Pierwsza lekcja dotyczyła momentu wejścia w inwestycję. Jego zdaniem nie należy przejmować się tym, po jakiej cenie kupiło się dany papier. Druga lekcja mówi, by człowiek nie realizował małych zysków. Takie działanie może odebrać ogromne dochody. Akcje, które rodzeństwo kupiło po ok. 38 $, a sprzedało za ok. 40 $, finalnie pozwoliłyby osiągnąć zysk w wysokości ok. 490$.

Potencjalne profity Warren porównał do swojej pracy, którą zaczął w wieku 6 lat. Przez 6 lat zgromadził 120 $. Na zakupionych akcjach mógł zarobić dużo większą sumę. Dużo o tym rozmyślał i żałował decyzji, którą podjął pod wpływem chwili.

Trzeci wniosek dotyczy odpowiedzialności za cudze pieniądze. Powinniśmy być pewni danej inwestycji, jeśli mamy wchodzić w nią nie tylko swoimi środkami, ale również środkami osób trzecich. W przyszłości Warren nie chciał inwestować już pieniędzy innych osób, jeśli nie był pewny, że odniesie sukces. Ostatnia lekcja jest silnie skorelowana z pierwszą. Aby nie przejmować się zarówno ceną wejścia w daną inwestycję, jak i przejściowym spadkiem cen akcji, musimy dobrze znać jej wartość i być pewni, że w przyszłości będzie ona przynosić zyski.

Autorzy: Michał Włodarski, Łukasz Tomys

Zapraszamy także do wysłuchania audiobooka “Warren Buffett i Philip Fisher. Selekcjonuj jak mistrzowie. Ocena firmy 15 kroków”.

Źródło zdjęcia: https://www.flickr.com/photos/83532250@N06/7650981624