Technologia blockchain umożliwia potwierdzenie, że dane dobro lub rzecz jest własnością konkretnej osoby. Stwarza więc ogromne możliwości zastosowania.