Henry Ford na zawsze zmienił oblicze światowego przemysłu. Zaciekle walczył także o ograniczenie marnotrawstwa surowców.