“Okoliczności były silniejsze od mojej woli i wrodzony pociąg do stosowania wiadomości nabytych drogą naukową do celów użytecznych i praktycznych wciąż zwracał mój umysł ku technice. I to pozostało mi na całe życie. Nade wszystko kochałem wiedzę, a pracowałem w dziedzinie techniki.”