W dzisiejszych czasach światło elektryczne jest dla nas czymś oczywistym, jednak człowieka, który zaproponował to rozwiązanie w XIX w. nazywano szaleńcem.